Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin  posiedzenia na dzień 26 maja 2020 roku na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

Transmisja Sesji Rady Gminy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie gminy Ostrówek w 2019 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrówek w 2019 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrówek w 2019 roku.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostrówek.
 11. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący
Rady Gminy Ostrówek

 /-/ Kajetan Sidor

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

  Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-19
Data publikacji:2020-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:364