Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2019

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 8 lutego 2019 roku  na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

Transmisja Sesji Rady Gminy Ostrówek 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Spotkanie z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy.
 4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów  i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia osobowego Komisji ds. Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia  programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Ostrówek w 2019 roku.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ostrówek w wysokości wyższej niż określona  w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ostrówek.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/172/2018 Rady Gminy Ostrówek z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ostrówek oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek

                                                                                                             /-/ Kajetan Sidor

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-01
Data publikacji:2019-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:443