Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek, obrady odbędą się  w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.  

Link do transmisji (Kliknij)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt Wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostrówek.
 6. Projekt budżetu gminy Ostrówek na rok 2019.
 7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek

                                                                                                             /-/ Kajetan Sidor

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-18
Data publikacji:2018-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:639