Regulamin konkursu kulinarnego "Innowacyjny produkt przetworzony w gospodarstwie rolnym" w ramach wydarzenia „Eko Jarmark w Gminie Ostrówek”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2018

I Organizator: Wójt Gminy Ostrówek

II Adresaci: Mieszkańcy Gminy Ostrówek

III Czas i miejsce realizacji: 19 sierpień 2018 rok,  Plac przy Szkole Podstawowej w Ostrówku

IV Cel konkursu

 1. Promowanie Gminy Ostrówek i województwa lubelskiego poprzez niepowtarzalne smaki rodzimych potraw.
 2. Zgromadzenie wiedzy nt. oryginalnych potraw tradycyjnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
 3. Poszukiwanie potraw i receptur charakterystycznych dla gminy i regionu, które mogą stać się wizytówką regionu.
 4. Poznawanie możliwości wykorzystania specyficznych walorów dawnych potraw w żywieniu.
 5. Stworzenie możliwości prezentowania umiejętności kulinarnych przez uczestników konkursu.

V Kategorie oceny:

Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

 1. Wypieki w tym ciasta, chleby i inne
 2. Napoje, soki.
 3. Potrawy (pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mieszanego)

VI Kryteria oceny:

 • Smak potrawy
 • Tradycyjność
 • Oryginalność
 • Estetyka
 • Sposób podania

VII Zasady udziału w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
 2. osoby fizyczne
 3. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia potrawy (wg załącznika) do dnia 14 sierpnia  2018 r. do Urzędu Gminy Ostrówek pokój 27 lub drogą elektroniczną na e-mail: m.szumiec@ostrowek.pl (w przypadku dostarczenia zgłoszenia e-mailem prosimy jednocześnie o kontakt telefoniczny) oraz wykonanie potrawy  i dostarczenie jej na konkurs
  w dniu 19 sierpnia 2018   na stoisko promocyjne Ostrówek podczas Eko Jarmarku w godzinach 12.30-13.00.
 5. Uczestnik konkursu winien dostarczyć w dniu 19 sierpnia 2018 r. co najmniej 1kg potrawy zgłoszonej do konkursu – jeśli jest ona zakwalifikowana w kategorii „Wypieki” lub „Produkty”. W przypadku kategorii „Napoje i soki” uczestnik konkursu winien dostarczyć co najmniej 0,5 l napoju w dniu konkursu.
 6. Osoba (lub podmiot gospodarczy), która zgłosiła swój udział, a nie  może uczestniczyć w konkursie, zobowiązana jest do zgłoszenia tego  faktu telefonicznie pod numerem  +48 81 856 27 80 lub osobiście w Urzędzie Gminy Ostrówek pokój 27co najmniej na 3 dni przed terminem konkursu.
 7. Oceny dokona komisja konkursowa osobno w każdej z kategorii.
 8. Nagrody w konkursie mają charakter pieniężny. Zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  „Dania i potrawy z produktów gospodarstw rolnych z terenu Gminy Ostrówek” - 3 nagrody główne: za 1 miejsce – 200 zł., za 2 miejsce – 150 zł., za 3 miejsce – 100 zł.

  II „Produkt przetworzony w gospodarstwie ekologicznym” - 3 nagrody główne: za 1 miejsce – 200 zł., za 2 miejsce – 150 zł., za 3 miejsce – 100 zł.

 9. Dla pozostałych uczestników konkursu nagrody pocieszenia.
 10. Potrawy biorące udział w konkursie będą przeznaczone do degustacji uczestników imprezy.
 11. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 sierpnia 2018 r. w Ostrówku podczas „Eko Jarmarku w Gminie Ostrówek” około godz. 15 tej.
 12. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.):

1) Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych, w tym wizerunku, na stronach www i w lokalnej prasie.)

3) Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Konkurs kulinarny

  Konkurs kulinarny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-03
Data publikacji:2018-08-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:572