Świadczenie "Dobry Start"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2018

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. ruszył nowy program rządowy "Dobry Start", w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Jednocześnie w tym samym terminie trzeba ponownie złożyć wniosek o 500 +, zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny

          Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w OPS). Powyższe terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

          Świadczenie „Dobry start” przysługuje, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia 20 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się do 24 roku życia. (na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie dobry start nie przysługuje). Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok 2018  i obejmie uczniów rozpoczynających rok z szkolny 2018/2019. Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania rodzica.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.

            Jednocześnie informuję że w przypadku złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o świadczenie 500+, złożonego w lipcu - sierpniu wówczas przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. Złożenie wniosku "500+" we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Natomiast jeśli wniosek "500+" zostanie złożony później, niż w październiku 2017 r., to jego wypłata nastąpi za miesiąc, od którego został złożony w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

            Główne zasady programu  500+ pozostają bez zmian, dla większości rodzin nic się więc nie zmieni. Ze względu na usprawnienie pracy i obsługi OPS zwraca się z prośbą o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną jak najwcześniej, a więc już od lipca (od sierpnia przyjmujemy zgodnie z ustawami bezpośrednio w Ośrodku). Prosimy o  rzetelne wypełnienie pobranego wniosku, wpisywanie miejsca zamieszkania, peseli członków rodzin, numery rachunków bankowych, adresów e-mail, znacznie skróci to czas oczekiwania w Ośrodku na przyjęcie wniosku. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-03
Data publikacji:2018-07-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Pogoda
Liczba odwiedzin:676