Rozwiązywanie problemów alkoholowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Mali świadkowie przemocy

25 listopada 2016

W dniu 21 listopada 2016 roku zakończono przyjmowanie prac do ogłoszonego autorskiego konkursu profilaktycznego dla klas IV - VI szkół podstawowych. Do konkursu zgłoszono 5 prac ze Szkoły Podstawowej w Dębicy i 17 prac ze Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

Czytaj więcej o: Mali świadkowie przemocy

Konkurs autorski

5 października 2016

Wójt Gminy Ostrówek i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje konkurs autorski którego celem jest stworzenie ulotki profilaktyczniej.

Czytaj więcej o: Konkurs autorski

Poznaj co symbolizuje zachowanie dziecka

5 października 2016

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrówku podaje do wiadomości, że w holu budynku Urzędu Gminy wśród ulotek i różnego rodzaju informacji są wyłożone kserokopie tekstu „Praca z dziećmi i młodzieżą z rodziny alkoholowej” Dyrektora Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości zawartego w czasopiśmie „Trzeźwymi bądźcie”. Artykuł zawiera opis ról rodzicielskich przejmowanych  przez dzieci,  gdzie  ojciec lub matka  nadużywają alkoholu, lub dochodzi do przemocy. Warto zapoznać się z tekstem autora pracującego z dziećmi od wielu lat w stowarzyszeniu do którego dzieci zwracają się o pomoc. Rodzice dzięki temu będą w stanie rozpoznać potrzeby swoich dzieci, ich marzenia i spełnić nadzieje na zaspokojenie podstawowych dziecięcych potrzeb.

Czytaj więcej o: Poznaj co symbolizuje zachowanie dziecka

Ogłoszenie wyników z rozstrzygnięcia IV Edycji Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”

24 sierpnia 2016

Zgodnie z regulaminem ogłoszonego konkursu w dniu 24 sierpnia 2016 r. powołana została komisja konkursowa do oceny złożonych prac plastycznych w składzie:

 1. Blanka Kasprowicz Baran – Przewodnicząca Komisji
 2. Eliza Borek-Jaksim – członek komisji
 3. Michał Pogoda – członek komisji

Komisja dokonała oceny złożonych do konkursu prac i wyróżniła  następujące:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników z rozstrzygnięcia IV Edycji Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”

IV Edycja Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”

15 czerwca 2016

Wójt Gminy Ostrówek i Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrówku zapraszają uczniów szkół z terenu Gminy Ostrówek do wzięcia udziału w IV Edycji Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”.

Czytaj więcej o: IV Edycja Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień”

Punkt informacyjno-konsultacyjny

23 lutego 2016

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, w godz. 15.00 – 19.00 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Ostrówku–Kolonii (Urząd Gminy Ostrówek) pełni dyżur psycholog: Pani Małgorzata Widyńska – specjalista psychoterapii uzależnień oraz Pani Aldona Treger - specjalista zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej o: Punkt informacyjno-konsultacyjny

Harmonogram posiedzeń GKRPA ustalony na rok 2016

31 grudnia 2015

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalony na rok 2016:

 • 25  styczeń 2016 r.
 • 29   luty 2016 r.
 • 21   marzec 2016 r.
 • 25   kwiecień 2016 r.
 • 30   maj 2016 r.
 • 27  czerwiec2016 r.
 • 25  lipiec 2016 r.
 • 29  sierpień 2016 r.
 • 26  wrzesień 2016 r.
 • 24  październik 2016 r.
 • 28  listopad 2016 r.
 • 19  grudzień 2016 r.

Na prośbę Pań pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ulegają zmianie dni dyżurów i spotkań komisji. Będą to ostatnie poniedziałki miesiąca.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie sprawy zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi będą rozpatrywane wyłącznie w terminach posiedzeń Komisji.

Adam Golak

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

31 grudnia 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zobowiązuje gminy do tworzenia planu  działań w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, będących równocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w określonym  terminie.

Kliknij na link poniżej:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-11
Data publikacji:2015-06-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:10860