Gmina Ostrówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

12 marca 2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXI Sesję VII kadencji Rady Gminy Ostrówek na dzień 20 marca 2018 roku na godz. 1000.  Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.  

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku  publicznego na terenie gminy Ostrówek za rok 2017.
 6. Informacja o stanie opieki zdrowotnej  na terenie  gminy  Ostrówek za 2017 rok.
 7. Informacja o stanie kultury i funkcjonowaniu bibliotek na terenie gminy.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiazywania problemów Społecznych w  Gminie Ostrówek na lata  2018-2027.
 9. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Ostrówek na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia  ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 12. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib  obwodowych komisji wyborczych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek
 /-/ Kajetan Sidor

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

  Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-12
Data publikacji:2018-03-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Pogoda
Liczba odwiedzin:509