Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie w związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców i warzyw przypomina rolnikom - producentom produkcji pierwotnej, podmiotom prowadzącym punkty skupu owoców i warzyw oraz właścicielom zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego główne obowiązki i wymagania prawa żywnościowego, które muszą zostać spełnione na każdym z etapów produkcji aby wyprodukować bezpieczne dla zdrowia ludzi owoce i warzywa.

Każdy podmiot działające na rynku spożywczym zobowiązany jest do znajomość i przestrzeganie obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów i surowców (zgodnie z zasadą „krok w przód” lub „krok w przód i krok w tył") oraz stosowania odpowiednich procedur w tym zakresie, co wynika z art. 17-19 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie zaleca również podmiotom powiązanym z produkcją pierwotną zapoznane się z wytycznymi Komisji Europejskiej z 2017 r. dotyczącymi ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny, które dostępne są pod wskazanym poniżej adresem

(https ://eur-lex, europą, eu/legal-content/PUTXT/?uri=uriserv:OJ.C .2017.163.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2017:163:TQC).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie przedstawia również w formie ulotek informacje na temat zagrożeń oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców i warzyw, zarówno dla plantatorów, punktów skupów jak i przetwórców.
1) Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw.
2) Jak unikać zachorowań wywołanych przez chorobotwórcze Escherichia coli.
3) Główne czynniki ryzyka mikrobiologicznego dotyczące patogenów w świeżych owocach i warzywach, określone przez EFSA.
4) Norowirusy (Podstawowe informacje dotyczące norowirusów. Jak zapobiegać zakażeniu świeżych i mrożonych owoców i warzyw wirusami, które powodują zatrucia pokarmowe.)
5) 5 kroków do bezpiecznej żywności.
6) Techniki zachowania prawidłowej higieny rąk.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Komunikat

    Komunikat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-11
Data publikacji:2019-04-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:201