Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Ogłoszenie

Ogłoszenie

25 września 2020

Wójt Gminy Ostrówek na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje organizacje pozarządowej i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Powiększ zdjęcie Powszechny%20Spis%20Rolny%202020

Powszechny Spis Rolny 2020. Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

24 września 2020

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego. Chcemy podkreślić, że formularz spisowy nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS uzyska ze źródeł administracyjnych.

Poniżej przedstawiamy zakres informacji, które GUS będzie zbierać w poszczególnych działach formularza. Zapoznanie się z nim ułatwi i skróci czas trwania samospisu czy wywiadu. Należy pamiętać, że spis zostanie przeprowadzony w miesiącach wrzesień – listopad br., a będziemy pytani o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Zachęcamy do poświęcenia chwili czasu na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Czytaj więcej o: Powszechny Spis Rolny 2020. Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
Powiększ zdjęcie

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

23 września 2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713)  zwołuję XIX Sesję VIII kadencji  Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień  30 września 2020  roku  na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Informacja

23 września 2020

W dniu 28 września  2020 r. o godz. 900 świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa. Tematem posiedzenia będzie  analiza  proponowanych zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian budżetu gminy Ostrówek, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Otwarty%20konkurs%20ofert%20pod%20hasłem%20„1918%20i%201920%20PAMIĘTAMY”

Otwarty konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 PAMIĘTAMY”

21 września 2020

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 PAMIĘTAMY”. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej. Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł. 

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 PAMIĘTAMY”
Powiększ zdjęcie „Sprzątanie%20świata%20-%20Polska”

„Sprzątanie świata - Polska”

15 września 2020

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza placówki oświatowe, znajdujące się na terenie gmin członkowskich ZKGZL, do udziału w akcji  „Sprzątanie świata- Polska”. Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

W ramach akcji zapewniamy worki oraz rękawice jednorazowe, które po uprzednim zgłoszeniu można pobrać z Biura ZKGZL w Lubartowie, ul. Lubelska 68, od dnia 11 do 21 września 2020 r., w godzinach 7.30-15.30.

Czytaj więcej o: „Sprzątanie świata - Polska”
Powiększ zdjęcie Dyżur%20leśniczego

Dyżur leśniczego

14 września 2020

INFORMACJA

W dniu 16.09.2020 r. odwołany zostaje dyżur
Pana Andrzeja Kosika - Leśniczego Nadleśnictwa Lubartów

Najbliższy dyżur odbędzie się 23.09.2020 r.

Czytaj więcej o: Dyżur leśniczego