Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku-Kolonii

12 października 2018

Informujemy że w dniu 15.10.2018 r. rozpocznie się modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku-Kolonii. W ramach prowadzonych prac wymienione zostaną złoża w zbiornikach filtracyjnych, zamontowana zostanie dmuchawa bocznokanałowa oraz wykonane  zostaną przeglądy urządzeń technicznych.

Czytaj więcej o: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku-Kolonii
Powiększ zdjęcie

Nocne Granie z Okazji 100-lecia Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Ostrówek

11 października 2018

            5 października 2018  na boisku Orlik w Ostrówku odbył się turniej piłkarski „Nocne Granie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” o Puchar Wójta Gminy Ostrówek.

Czytaj więcej o: Nocne Granie z Okazji 100-lecia Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Ostrówek
Powiększ zdjęcie „Aktywni%20od%20zaraz!”

"Aktywni od zaraz!"

11 października 2018

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni od zaraz!”, który skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 25-ciu gmin woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

  • Osoby pozostające bez zatrudnienia,
  • Osoby bezrobotne z III profilu,
  • Osoby o niskich kwalifikacjach,
  • Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
  • Osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020
Czytaj więcej o: "Aktywni od zaraz!"
Powiększ zdjęcie Zawiadomienie%20o%20sesji%20Rady%20Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

10 października 2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Ostrówek, która odbędzie się w dniu 12 października 2018 roku o godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy
Powiększ zdjęcie Forum%20Cyfryzacji

FORUM CYFRYZACJI POLSKI WSCHODNIEJ

8 października 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej- Dom Europy, Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jako organiatorzy serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję "Forum Cyfryzacji Polski Wschodniej", która odbędzie się dnia 9.10.2018 r. (wtorek) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Czytaj więcej o: FORUM CYFRYZACJI POLSKI WSCHODNIEJ
Powiększ zdjęcie

ZAWIADOMIENIE

5 października 2018

Niniejszym informuję, iż pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych
ds. przeprowadzenia głosowania na terenie gminy Ostrówek połączone ze szkoleniem skierowanym do wszystkich jej członków odbędą się w dniu 10 października (środa) 2018 r. o godz. 1500 natomiast posiedzenie wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu gminy Ostrówek odbędzie się 10 października(środa) o godz. 1700. Posiedzenia obu komisji odbędą się w Sali Konferencyjnej tut. Urzędu Gminy.           
Obecność na posiedzeniu Komisji i szkoleniu obowiązkowa.

Z up. Komisarza Wyborczego
Sekretarz Gminy Ostrówek
Beata Wójcik

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE
Powiększ zdjęcie

Festyn Rodzinny w Antoniówce

3 października 2018

W dniu 16 września 2018 we wsi Antoniówka Wójt Gminy Ostrówek, Sołectwo wsi Antoniówka, Seniorzy z Iskrą, Stowarzyszenie ,,Odnowa” oraz Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi” przy współudziale z pełnym zaangażowaniem sołtysa wsi Antoniówka P. Ewy Bejda zorganizowali festyn rodzinny z udziałem mieszkańców wsi oraz rzeszą ludzi z terenu i okolicznych wsi. Tradycją festynu są przygotowane przez seniorów pierogi, których w tym roku ulepiono ponad 2000 różnego rodzaju : pierogi tradycyjne i w tartej ziemniaczanej polepie nadziewane kapustą z grzybami, kaszą z serem na słodko i na słono, ruskie , z ciecierzycą i soczewicą. Uczestnicy byli zachwyceni ilością oraz smakiem naszych wyrobów.

Autor: Stanisława Chudek
Czytaj więcej o: Festyn Rodzinny w Antoniówce