Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Informacja%20-%20przeglądy%20gwarancyjne%20„Eco%20Energia%20w%20Gminie%20Ostrówek”

Informacja - przeglądy gwarancyjne „Eco Energia w Gminie Ostrówek”

22 marca 2017

Informujemy, że na terenie Gminy Ostrówek w dniu 23 marca rozpoczną się kontrole stanu technicznego instalacji solarnych i kotłów na biomasę zamontowanych w ramach projektu „Eco Energia w Gminie Ostrówek”.
W związku z powyższym prosimy o umożliwienie dostępu do zamontowanych urządzeń, przedstawicielom Gminy Ostrówek i Wykonawcy Inwestycji, a także obecność w domu w wyznaczonym dniu kontroli.
Wszelkie zauważone problemy, proszę zgłaszać bezpośrednio do przedstawiciela wykonawcy w dniu przeglądu.

Czytaj więcej o: Informacja - przeglądy gwarancyjne „Eco Energia w Gminie Ostrówek”
Powiększ zdjęcie Plakat

Konkurs "NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA 2017 ROKU"

20 marca 2017

Proboszcz Parafii pw. MB Częstochowskiej w Ostrówku ks. kanonik Tomasz Raczkowski oraz Wójt Gminy Ostrówek Tomasz Piecak serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konkursie "NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA 2017 ROKU". Konkurs odbędzie się w Niedzielę Palmową, 9 kwietnia 2017 roku w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrówku.

Czytaj więcej o: Konkurs "NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA 2017 ROKU"
Powiększ zdjęcie Stowarzyszenie%20Lokalna%20Grupa%20Rybacka%20„W%20dolinie%20Tyśmienicy%20i%20Wieprza”

Spotkanie informacyjne

17 marca 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ” zaprasza mieszkańców Gminy Ostrówek na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne
Powiększ zdjęcie Zawiadomienie%20o%20sesji%20Rady%20Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

17 marca 2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIV Sesję VII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 28 marca 2017 roku na godz. 1300 . Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zebraniu Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek

16 marca 2017

Na podstawie § 19 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek, zwołuje się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek na dzień 30 marca 2017 r. o godz. 1130. Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostrówek.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zebraniu Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek